Aksepte


Aksepte
Pran yon bagay jan li vini an san shashe shanje li.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Prete — Aksepte, yon bagay, lajan nan men yon moun epi bay moun nan pwomès pou remèt li bagay la, lajan an …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Resevwa — Aksepte pran yon bagay nan men yon moun. Travay yon moun ki kite yon moun rantre nan lakay li …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kash — Kòb. Lajan. Lajan, kòb moun kapab itilize pou ashte e nenpòt moun ap aksepte resevwa li. Kash diferan de shèk, kat kredi, nòt, e latriye paske tout moun pa aksepte bagay sa yo …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Apwouve — Fè yon moun konprann entansyon li, bagay li fè bon. Aksepte lide lòt moun. Bay dwa, otorizasyon pou kontinye avèk yon aksyon ki kòmanse deja …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Byenveyan — Yon moun ki aksepte responsablite pou siveye yon moun, yon bagay pou anyen mal pa rive …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Byenveyans — Aksyon yon moun ki aksepte responsablite pou voye je sou yon bagay pou anyen mal pa rive …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dispozisyon — Desizyon final pou fè yon bagay. Dènye desizyon pou aksepte nenpòt bagay ki ap vini an …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Djòb — Responsablite yon moun aksepte pran pou li fè yon travay pou yon lòt moun, yon konpayi. Yon devwa …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Komisyon — Mesaj, bagay yon moun aksepte pran nan men yon moun pou pote bay yon lòt moun. Plizyè moun yon gwoup moun bay tout dwa pou ranplase yo nenpòt kote yo te kapab ranplase pwòp tèt pa yo …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Konsèy — Pawòl yon moun di yon lòt moun pou montre moun nan kisa ki pi bon pou li kapab fè. Moun nan pa oblije aksepte konsèy la, men moun ki nayif pran tout konsèy yon moun pou yon lòd …   Definisyon 2500 mo Kreyòl